Ett ambitiöst tioårsprojekt

Patrik Sellman heter en person som ägnar sig åt biodling och experiment inom självhushållning, i de värmländska skogarna. Han driver också ett tioårsprojekt, med ambitionen att fördubbla antalet biodlare i Sverige.

Som en del i arbetet med projektet arrangerar Patrik kurser i biodling med topplistkupa. Han säljer också byggsatser till ganska påkostade topplistkupor. Mycket ambitiöst, förstås, men också mycket intressant och någonting som ska bli intressant att följa.

Läs mer om Patriks biodling och övriga verksamhet på småbruk.se.