Pseudoskorpioner som äter Varroa-kvalster

Jag var på en mycket intressant föreläsning om pseudoskorpioner, på en biodlarkonferens nyligen. Ett tyskt forskarlag under ledning av Torben Schiffer har experimenterat med att låta pseudoskorpioner, närmare bestämt bokskorpioner, bosätta sig i bisamhällen och livnära sig på, bland annat, Varroa-kvalster

Detta är egentligen inget nytt. Historiskt har bisamhället hållit sig med en ganska omfattande fauna som samverkat för att upprätthålla en god livsmiljö för bin. Tyvärr har biodlare skadat denna balans genom användning av bekämpningsmedel och bikupor i plastmaterial, som saknar de naturliga springor och andra håligheter där dessa smådjur bor.

Schiffer och hans forskarlag har undersökt bisamhällen i Afrika, som inte varit utsatta för bekämpningsmedel och kommit fram till att ett hälsosamt bisamhälle kan innehålla upp till 200 bokskorpioner, som lever i symbios med bina och hjälper dem att hålla Varroa-populationen i schack.

Det finns mycket mer att säga och läsa i ämnet, men jag lämnar er med denna actionfilm, som visar bokskorpioner i arbete.